Porovnanie rôznych spôsobov filtrácie tekutín:
Porovnanie kvality vody:

Parameter Demineral.
voda
RODEM 6
RODEM 7
Destilovaná
voda
ČSN 681063
Aqua
purificata

Čs. liekopis
Purified
water

UPS
pH 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7
Vodivosť mS/cm 1 5 5 10
Amoniak mg/l 0,0 0,05 0 0,1
Sírany mg/l 0,0 0,5 1 1
Chloridy mg/l 0,0 0,2 0 0,5
Dusičnany mg/l 0,0 0,1 0,1 -
Dusitany mg/l 0,0 0,1 0,1 -
Olovo mg/l 0,0 0,05 0,05 -
Vápnik mg/l 0,0 1 1 1
Horčík mg/l 0,0 1 1 1
Železo mg/l 0,0 0,05 - -
Meď mg/l 0,0 0,02 0,1 0,1
Org. Látky mg/O2/l 0,1 0,08 0,08 -


Hodnoty 0,0 predstavujú medzu stanoviteľnosti analytickej metódy

   - atómová absorpčná spektrometria v spojení s grafit. pecou Pb, Fe, Cu
   - kalorimetria NO2, NO3, SO4, NH4
   - titrácia Ca, Mg, Cl, org. L. (CHSK)Možnosti použitia demineralizovanej vody:

   - chemické laboratória : pre bežné stanovenia, príprava roztokov, príprava kúpeľov, umývanie laboratórneho skla
   - biologické laboratóriá: príprava pôd pred sterilizáciou, príprava roztokov, umývanie laboratórneho skla
   - fotolaboratóriá: príprava roztokov
   - v domácnosti: pestovanie rastlín, náplň do žehličiek, náplň do zvlhčovačov vzduchu, náplň do klimatizačných zariadení a čističov vzduchu
   - autodoprava: voda do akumulátorov, voda do chladičov, voda na prípravu chladiacich zmesí
   - kozmetika: voda na prípravu make up-u
   - strojárstvo, elektrotechnika: všeobecne náhrada klasickej destilovanej vody