IONTOMENIČE - IONEXY


Dodávané ionexy sú od firmy ROHM & HAAS. Bežne sa dodávajú tieto typy mixed bedov (katex + anex pomiešaný v určitom pomere pre lepšiu účinnosť čistenia):

A. Pre bežné technické použitie
   1. AMBERLITE MB9L
   2. AMBERLITE MB20

B. Pre ultra čistú vodu
   1. AMBERJET UP6150

Dodávka ostatných typov po predchádzajúcom prejednaní.