Zariadenie pracuje na princípe reverznej osmózy bez potreby elektrickej energie Predúpravu vody zaisťuje jednak filter mechanických nečistôt, ktorý je vyrobený zo 100% polypropylénu, ďalej potom filter so spekaným aktívnym uhlím na odstránenie voľného chlóru. Reverznú osmózu zaisťuje viac....

Oproti zariadeniu RODEM 5 je ešte naviac vybavený kolónou na dočistenie, ktorá obsahuje zmes silne kyslého katexu a silne zásaditého anexu. Ionexová náplň je umiestnená vo zvlášť na tento účel vyvinutých puzdrách. Výhoda týchto puzdier je viac....

Rozmerovo je zariadenie zhodné s RODEM 5 ale prevedením a kvalitou výstupnej vody (do 1 microS/cm) je totožný so zariadením RODEM 6. Výkon je 1 alebo 3 lit. vyrobenej demin. vody za hodinu viac....

Zariadenie RODEM LTS 250 pracuje na princípe reverznej osmózy (RO). Zariadenie pracuje v automatickom cykle bez väčších nárokov na obsluhu. Malé rozmery a hmotnosť umožňujú jeho viac....

Zariadenie RODEM LTS 620 pracuje na princípe reverznej osmózy (RO). Zariadenie pracuje v automatickom cykle bez väčších nárokov na obsluhu viac....